Czy zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym i leasing samochodu może poprawić Schufę?
Czy zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym i leasing samochodu może poprawić Schufę?

Date

W dniu 11 czerwca 2015 r. w Bild-Zeitung pojawił się nagłówek „Zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym, samochód w leasingu, brak płatności ratalnych – popraw swój wpis Schufa! W Schufa Holding AG podano dziesięć rad, które mają pomóc konsumentom zwiększyć ich podstawowy wynik. Według gazety, doradził jej magazyn konsumencki „Finanztip“.

Zapytaliśmy naszego eksperta Schufa, prawnika Dr. Thomasa Schulte i zespół, o poszczególne wskazówki i tło punktacji. Oto ocena naszego eksperta:

„Wskazówki podane tu przez Bild-Zeitung w artykule z 11.06.2015 należy w każdym przypadku traktować z ostrożnością. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w postanowieniu z dnia 28.01.2014 r. o sygn. akt VI ZR 156/13 orzekł, że tzw. formuła punktowa, czyli abstrakcyjna metoda obliczania punktów, nie musi być ujawniona przez Schufa Holding AG. Dlatego nikt nie jest w stanie wiarygodnie przewidzieć, jak będzie się kształtował wynik danej osoby, jeśli zmienią się poszczególne parametry w samoocenie Schufa. Zebrane w praktyce wartości empiryczne mogą być częściowo przekazywane, ale nie zawsze uogólniane. Może być na przykład tak, że druga karta kredytowa dla osoby, która ma więcej niż 30 lat, prowadzi do poprawy wyniku. Jednak w przypadku osoby, która ma dopiero 18 lat, ma to akurat odwrotny skutek, ponieważ 18-latkowie zazwyczaj nie posiadają dwóch kart kredytowych. Ważne jest, aby konsument wiedział, że zawsze będzie kojarzony z grupą porównawczą. W zależności od tego, do której grupy porównawczej konsument się zalicza, scoring będzie inny.

 

Czy zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym i leasing samochodu może poprawić Schufę?

Zgodnie z orzeczeniem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości konsument ma w każdym przypadku prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe, w szczególności istotne dla kredytu, są przechowywane w Schufa Holding AG i uwzględniane w podawanych klientowi wartościach prawdopodobieństwa (wartościach score). O tym, czy klient faktycznie może coś z tym zrobić, można przekonać się dopiero wtedy, gdy informacja zostanie faktycznie przekazana.

Dr Thomas Schulte i zespół oceniają wskazówki podane przez gazetę Bild w następujący sposób:

 1. ograniczenie kart kredytowych

  Propozycja ograniczenia liczby posiadanych kart kredytowych jest z pewnością słuszna. Dwie karty kredytowe wydają się tutaj odpowiednie. Dla młodszych konsumentów najprawdopodobniej lepiej jest mieć tylko jedną kartę kredytową.

 2. Zmniejszenie rachunków bieżących

  Z pewnością rozsądna jest też wskazówka, aby ograniczyć liczbę rachunków bieżących. Z praktycznych przynajmniej tutaj doświadczeń wiadomo, że osoby, które mają kilka kont, choćby z powodów biznesowych, mogą szybko osunąć się w przedział punktowy poniżej 90%. Wskazanie, że sens ma tu liczba kont równa dwóm, jest zrozumiałe zgodnie z dostępnymi tu doświadczeniami praktycznymi. Każdy, kto potrzebuje dodatkowych rachunków jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinien rozważyć posiadanie ich w imieniu osoby prawnej, aby rachunki nie były bezpośrednio związane z osobą fizyczną konsumenta. Przynajmniej dla Schufa nie jest od razu rozpoznawalne, czy konto jest prywatne, czy firmowe.

 3. Unikać przełączania

  Raport Norddeutscher Rundfunk sugeruje przynajmniej, że zmiana instytucji kredytowych jest negatywnie oceniana przez Schufę. Nikt jednak nie może powiedzieć na pewno, ponieważ wzór punktacji nie musi być ujawniony i nie jest znany. Norddeutscher Rundfunk w swoim raporcie zakłada jednak, że stałe, czyli niewiele zmieniające się zachowanie ma lepszy wpływ na scoring niż ciągle zmieniające się zachowanie w zakresie kont, adresów czy innych powiązań biznesowych.

 4. Wcześniejsze otwarcie rachunku

  Jeśli konsument otworzy rachunek z opóźnieniem, to w każdym przypadku nie jest łatwo uzyskać od razu KE lub kartę kredytową do rachunku. Jeśli Schufa nie posiada żadnych informacji o danej osobie, wartości punktowe są zazwyczaj poniżej krytycznej granicy 95%, dlatego wczesne otwarcie konta może tu pomóc.

 5. Zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym

  Wskazówka dotycząca zwiększenia kredytu w rachunku bieżącym może faktycznie sprawdzić się w praktyce. Instytucje kredytowe rejestrują kredyt w rachunku bieżącym w Schufie jako tzw. kredyt ramowy. Oznacza to również, że limit kredytowy jest podawany. Jeśli ktoś ma wyższy kredyt w rachunku bieżącym, świadczy to również o wyższej zdolności płatniczej. Ostrożność może być jednak wskazana, jeśli masz kilka kredytów w rachunku bieżącym i może się okazać, że będziesz musiał je wykorzystać.

 6. Unikać płatności ratalnych

  Podobnie jak linie kredytowe, również transakcje kredytów ratalnych są rejestrowane w bazie Schufa. W zasadzie transakcje kredytu ratalnego nie są cechą negatywną. Jeśli ktoś spłaca kredyt, nie musi to być negatywne. Jednak występowanie kilku pożyczek jest problematyczne w każdym przypadku. W praktyce ujawnił się na przykład przypadek, w którym kilka pozycji zostało sfinansowanych z tzw. zerowym oprocentowaniem za pośrednictwem dużego dyskonta technologicznego. Miało to negatywny wpływ na rozwój punktacji.

 7. Płac w terminie

  Generalnie nie jest niebezpieczne dla osoby, która nie płaci raty. Stwierdzenie, że każdy problem z płatnościami można zgłosić do Schufa jest w każdym przypadku błędne. W tym przypadku należy przestrzegać wymogów § 28a ust. 1 nr 4 BDSG. Zgodnie z tym, przed sporządzeniem negatywnego raportu dla Schufa Holding AG lub innej agencji kredytowej, konsumentowi należy przypomnieć o tym co najmniej dwukrotnie, w odstępach co najmniej czterotygodniowych. Ponadto upomnienie musi zawierać ostrzeżenie Schufa, a osoba zainteresowana nie może kwestionować roszczenia. Stwierdzenie, że każdy problem z płatnościami można zarejestrować w Schufie jest więc po prostu błędne. Tylko jeśli ktoś ewidentnie zalega z płatnościami i nie reaguje na upomnienia lub nie kwestionował obowiązku zapłaty, istnieje ryzyko negatywnego wpisu.

 8. Leasing Samochodu

  W przypadku leasingu obowiązuje to samo, co w przypadku umów kredytowych. Leasing jest kredytem ratalnym i najpierw pokazuje, że dana osoba nie ma pieniędzy na opłacenie swoich przedmiotów. Czy leasing w ten sposób rzeczywiście wpływa pozytywnie na punktację, należy mieć poważne wątpliwości. Nieznana jest również formuła punktacji. Być może leasing pojazdu jest obecnie stosunkowo normalny i dlatego prowadzi do zaklasyfikowania do pozytywnej grupy porównawczej. Nie jest to jednak pewne. Leasing kilku pojazdów prawdopodobnie będzie problematyczny w każdym przypadku.

 9. Poprawianie błędów

  Przy poprawianiu błędów konsumenci powinni przede wszystkim upewnić się, że wpisane są prawidłowe adresy oraz że w Schufie nie pojawiają się już umowy, które dawno wygasły. Nie jest pewne, czy usunięcie pożyczki, która została już spłacona i wygasła, prowadzi do wzrostu punktacji. W praktyce zaobserwowano, że punktacja często wzrasta, gdy usuwane są małe pożyczki, które zostały już spłacone. W przypadku większych kredytów zaobserwowano jednak również rozwój w kierunku negatywnym. Dlatego końcówka jest trudna w każdym przypadku i należy ją przyjmować z ostrożnością.

 10. Pytaj o warunki

  Ocena, że zapytania o warunki, które są przechowywane w Schufie, ciągną w dół wynik, zwłaszcza jeśli są dostępne w dużej ilości, jest kontrowersyjna, ale prawdopodobnie słuszna. Schufa podkreśla jednak zwykle, że wnioski o warunki są widoczne tylko dla danej osoby w jej samoujawnieniu, a nie w przypadku transakcji kredytowych. Z tego powodu również to stwierdzenie jest nieco trudne. W każdym jednak przypadku osobie poszukującej kredytu zaleca się, aby najpierw rozejrzała się na platformie pożyczkowej, która nie składa jeszcze bezpośrednich zapytań kredytowych do banków w imieniu zainteresowanego, lecz raczej sonduje jego możliwości finansowania w różnych bankach. Dopiero gdy okaże się, że finansowanie jest możliwe w konkretnym banku, należy złożyć tam odpowiednie zapytanie.

Informacje ogólne na końcu    

Minimalny wynik w Schufie to nie 1 %, ale 5 %. O ile niżej podpisanemu wiadomo, nie można uzyskać mniej niż 5 punktów procentowych w punktacji podstawowej. Wynik 100 % również nie został dotychczas stwierdzony w praktyce prawnej. W zasadzie oznaczałoby to również, że dana osoba ma 100% zdolności kredytowej i nie ma ryzyka braku spłaty. Jest to jednak również trudne do osiągnięcia pod względem faktycznym. Wynik 98% lub 99% jest więc już szczególnie dobry, a także szczególnie bezpieczny.    

Informacji, że w Schufie przechowywane są procedury oszukania nie można potwierdzić merytorycznie. Jednakże tytuły prawne, takie jak tytuły wykonawcze lub orzeczenia mogą być przechowywane w Schufie zgodnie z § 28a ust. 1 nr 1 BDSG. Nie jest do tego wymagana zgoda osoby zainteresowanej.    

Informacje o postępowaniu upadłościowym są przechowywane w Schufie, jeśli zostały opublikowane na platformie www.insolvenzbekanntmachungen.de. Jest to powszechna praktyka polityczna. Ta powszechna praktyka budzi kontrowersje polityczne i doprowadziła do rozważenia zmiany prawnej.

Nawiasem mówiąc, została złożona skarga konstytucyjna na decyzję Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) w sprawie nr VI ZR 156/13, która chroni formułę punktacji Schufa. 

Z napięciem obserwujemy, czy Federalny Trybunał Konstytucyjny potwierdzi decyzję Federalnego Sądu Najwyższego, czy też zmieni ją ze względu na wątpliwości konstytucyjne.

Poszkodowane osoby prywatne i przedsiębiorcy, którzy nie są zadowoleni ze swojego scoringu, powinni w każdym przypadku skontaktować się z prawnikiem, który jest dobrze zorientowany w prawie ochrony danych. Problemy z punktacją z pewnością trudno rozwiązać w praktyce wyłącznie na podstawie wskazówek dotyczących zachowania z gazety.

V.i.S.d.P.:

Chanel Ehlers

Kontakt:

Kancelaria Prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstraße 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922044
E-mail: chanel.ehlers@dr-schulte.de

Kancelaria Dr. Schulte Rechtsanwälte od 1995 roku z powodzeniem działa w zakresie prawa cywilnego, skupiając się na prawie Internetu, reputacji i konkurencji. Reprezentuje interesy inwestorów indywidualnych w całych Niemczech. Uzupełniające informacje o nadawcy z lokalizacją biura znajdują się w nadruku na stronie www.dr-schulte.de.

Kontakt dla prasy:

Adwokat dr Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin

Tel.: +49 30 22 19 220 20
Fax. +49 30 22 19 220 21

Email: dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de

More
articles